Zespół Placówek Szkolno-Wychowawawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie

Rejestr zmian

11 grudnia 2017 11:18 (Grzegorz Jurecki) Statut: Statut ZPSWR w Cieszynie: Dodanie załącznika [satatut_zpswr_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 11:17 (Grzegorz Jurecki) Statut: Statut ZPSWR w Cieszynie: Usunięcie załącznika [gotowy_statut_zpswr_8112013.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 11:17 (Grzegorz Jurecki) Statut: Statut ZPSWR w Cieszynie: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 10:54 (Grzegorz Jurecki) Statut: Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w ZPSWR w Cieszynie: Dodanie załącznika [statut_sosw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 10:53 (Grzegorz Jurecki) Statut: Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w ZPSWR w Cieszynie: Usunięcie załącznika [statut_sosw_010915.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 10:53 (Grzegorz Jurecki) Statut: Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w ZPSWR w Cieszynie: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 10:19 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Protokół kontroli z dnia 24.11.2017: Dodanie załącznika [scan_11122017_10_19.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 10:19 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Protokół kontroli z dnia 24.11.2017: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 czerwca 2017 12:09 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Protokół kontroli doraźnej : Dodanie załącznika [scan0806201711_28.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 czerwca 2017 12:08 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Protokół kontroli doraźnej : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2016 18:57 (Grzegorz Jurecki) Komunikaty: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSPT Międzyświeć: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_konkursie_na_dyrektora_zspt_miedzyswiec.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2016 18:57 (Grzegorz Jurecki) Komunikaty: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSPT Międzyświeć: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2016 09:14 (Grzegorz Jurecki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Kierownik administarcyjno - gospodarczy.
22 listopada 2016 09:13 (Grzegorz Jurecki) Osoby: Katarzyna Sojka: Aktualizacja danych osoby.
22 listopada 2016 09:11 (Grzegorz Jurecki) Osoby: Katarzyna Sojka: Dodanie osoby.
22 listopada 2016 09:09 (Grzegorz Jurecki) Dane główne: Usunięcie stanowiska.
22 listopada 2016 09:08 (Grzegorz Jurecki) Dane główne: Dodanie stanowiska: Kierownik administarcyjno - gospodarczy Katarzyna Sojka.
28 czerwca 2016 19:18 (Bronisław Brachaczek) Komunikaty: Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszy referent: Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2016 19:18 (Bronisław Brachaczek) Komunikaty: Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszy referent: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2016 19:15 (Bronisław Brachaczek) Komunikaty: Oferta pracy dla nauczyciela : Wychowawcy internatu, nauczyciela historii...: Dodanie załącznika [oferta_pracy1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2016 19:10 (Bronisław Brachaczek) Komunikaty: Poszukiwanie pracownika na stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego...: Dodanie załącznika [oferta_pracy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2016 21:45 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Protokół z wizytacji: Dodanie załącznika [protokol_z_wizytacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2016 21:44 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Protokół z wizytacji: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2016 09:06 (Grzegorz Jurecki) Komunikaty: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Przyrodniczo...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_konkursie_zspt_mc.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 czerwca 2016 11:25 (Grzegorz Jurecki) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy referent ds. kadr: Dodanie załącznika [nabor.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 czerwca 2016 11:25 (Grzegorz Jurecki) Komunikaty: Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy referent ds. kadr: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2015 21:06 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Protokól kontroli sprawdzającej: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_sprawdzajacej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2015 21:05 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Protokól kontroli sprawdzającej: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2015 21:04 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Protokół kontroli sanitarnej: Dodanie załącznika [protokol_kontroli_sanitarnej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2015 21:03 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Protokół kontroli sanitarnej: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 15:27 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Kontrola Organu Prowadzącego: Dodanie załącznika [kontrola_starostwo_10_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 15:27 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Kontrola Organu Prowadzącego: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 15:26 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Raport z Ewaluacji Problemowej ORW: Dodanie załącznika [ewaluacja_orw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 15:26 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Raport z Ewaluacji Problemowej ORW: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 15:25 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Raport z Ewaluacji Problemowej ZPSWR: Dodanie załącznika [ewalucja_zpswr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 15:25 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Raport z Ewaluacji Problemowej ZPSWR: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 15:24 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Kontrola Kuratorium Oświaty: Dodanie załącznika [kontrola_kuratorium_czewriec_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2015 15:24 (Grzegorz Jurecki) Kontrole: Kontrola Kuratorium Oświaty: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2015 19:33 (Grzegorz Jurecki) Statut: Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w ZPSWR w Cieszynie: Dodanie załącznika [statut_sosw_010915.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2015 19:33 (Grzegorz Jurecki) Statut: Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w ZPSWR w Cieszynie: Usunięcie załącznika [gotowy_statut_sosw_8112013_doc.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2015 21:07 (Grzegorz Jurecki) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Wicedyrektor.
31 sierpnia 2015 21:06 (Grzegorz Jurecki) Osoby: Małgorzata Adamczyk: Aktualizacja danych osoby.
31 sierpnia 2015 21:06 (Grzegorz Jurecki) Osoby: Małgorzata Adamczyk: Aktualizacja zdjęcia osoby.
31 sierpnia 2015 21:04 (Grzegorz Jurecki) Osoby: Agnieszka Kozieł: Aktualizacja danych osoby.
31 sierpnia 2015 21:04 (Grzegorz Jurecki) Osoby: Małgorzata Adamczyk: Dodanie osoby.
31 sierpnia 2015 21:01 (Grzegorz Jurecki) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: Dyrektor.
31 sierpnia 2015 21:01 (Grzegorz Jurecki) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Dyrektor.
Ilość wyświetleń: 7210
Realizacja: Superszkolna.pl