Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie
http://soswcieszyn.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie
5482650399
śląskie
cieszyński
Cieszyn
Cieszyn
Wojska Polskiego 3
43-400

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie daje dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, sprzężeniami i autyzmem szansę rozwoju na miarę indywidualnych możliwości, wykształcenia oraz możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych